Tłumacz Migam

Wroników po raz kolejny zalany wodą z autostrady A1

Po nocnych ulewach zakończyły się działania ratownicze oraz trwają działania naprawcze w miejscowości Wroników.

W chwili obecnej służby gminne pracują przy odtwarzaniu zniszczonych przepustów rowu oraz drogi.

Kolejny raz podtopienia wynikają że złego odprowadzenia wód z budowanej autostrady A1. O zaistniałych problemach została poinformowana GDDKiA.