Tłumacz Migam

Kościół w Mierzynie

Parafia pod wezwaniem Św. Mikołaja w Mierzynie istnieje co najmniej od 1399 roku, kiedy to po raz pierwszy wzmiankowano plebana z Mierzyna. Zatem istniał w Mierzynie już wówczas prawdopodobnie drewniany kościół, wybudowany jak głoszą zapiski sporządzane przez proboszczów Mierzyna z pocz. XIX wieku na miejscu pogańskiej świątyni. 

img_7644.jpeg

Kościół jest murowany wybudowany z cegły palonej, składa się z różnych co do czasu powstania części: najstarszej, czyli prezbiterium, które wybudowano w II poł. XV lub na pocz. XVI wieku i nawy dobudowanej bez wieży, lecz z podwyższonym frontonem, około 1600 roku przez ówczesnych dziedziców Mierzyna i okolicznych włości Mirskich( Mierskich). Fronton ten 22 stycznia 1825, gdy ludzie wyszli z sumy zawalił się, niszcząc chór, organy i część sufitu. Na miejsce zawalonego frontonu dobudowano w  latach 1830-1835 nowy, z małą wieżą. Kolejny remont miał miejsce w latach 1925 - 28, kiedy to świątynię częściowo przebudowano. W przybudówce przy prezbiterium znajduje się zakrystia, a przy nawie umiejscowiona jest kruchta. W oddzielonym od nawy ostrołukową tęczą prezbiterium zachowało się oryginalne sklepienie. Pierwsze przęsło zbliżone jest do krzyżowo-żebrowego - żebra nie przecinają się, ale są styczne do zwornika. Drugie jest wieloboczne, o jednej kapie i pięciu kapturach. W każdym przęśle znajduje się okrągły zwornik z herbem "Jelita"(herb Mierskich).

mierzyn_kosciol1.jpeg

W szczątkach dawnego archiwum parafialnego znajduje się  w języku łacińskim odpis aktów Kapituły Gnieźnieńskiej  z roku 1521, dokonany przez ks. Stanisława Rzuckiego, kanonika gnieźnieńskiego. Napisano w nim, iż do kościoła w Mierzynie należą od czasów starożytnych "spectant enim ex antiquo ad eandem ecclesiam  ultra praedictam  Mierzyn" następujące wsie:  Brisky( Bryszki), Raysko duplex (Rajsko Małe i Duże), Lubyn (Lubień), Thomawa(Tomawa), Zerechowa, Damyschewycze (Daniszewice), Czeschanowycze (Cieszanowice) et Sczepanowycze(Szczepanowice.

 mierzyn_oltarz.jpeg

     W kościele  na szczególną uwagę zasługują następujące zabytki:

  • Późnogotycka płyta nagrobna Mikołaja Cieszanowskiego z I. poł. XVI stulecia, niegdyś umieszczona w posadzce, a dziś wmurowana w ścianę kruchty. Płyta przedstawia płaskorzeźbioną postać rycerza w zbroi, z umieszczonymi obok małymi figurami, prawdopodobnie - żony i dziecka. Wokół częściowo zatarte napisy. Ponadto w kruchcie znajdują się tablice nagrobne właścicieli Mierzyna i okolicznych wsi z I. poł. XIX stulecia.
  • Chrzcielnica, ufundowana przez proboszcza kurzelowskiego (Kurzelów, miejscowość koło Włoszczowy) Jana Tumi w 1609 roku.

mierzyn_chrzcielnica.jpeg

  • Czteroarkadowa kapliczka z przełomu XVIII i XIX stulecia, wzniesiona z piaskowca, zwieńczona ściętym ostrosłupem. We wnętrzu znajduje się figurka Chrystusa Bolesnego. Kapliczka znajduje się na dawnym cmentarzu przykościelnym.

dscn4317.jpeg

  • Kropielnica z początku XVI wieku, przyścienna złożona z czaszy i trzonu. Czasza ze skośnymi nacięciami biegnącymi przez całą wysokość.
  • Obrazy w ołtarzach bocznych Madonny z XVII w. i Św. Anny Samotrzeci z XVIII wieku.
  • Rzeźby - dwa lwy z przełomu XVII i XVIII wieku pochodzące z niezachowanego, drewnianego dworu w Mierzynie wzniesionego na przeł. XVII i XVIII wieku. Zwierzęta przedstawione są w pozycji siedzącej, wsparte na wyciągniętych do przodu łapach. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy, umiejscowione były przy bramie wjazdowej do dworu. Obecnie lwy znajdują się przy wejściu do starej plebanii.

img_7691.jpeg

Jako ciekawostkę dodać należy, że w ścianie północnej i południowej nawy na zewnątrz kościoła znajduje się kilka czytelnych jeszcze imion i nazwisk, nad imionami wyryta jest data - rok oraz znaki mało czytelne. Są to inskrypcje z imionami muratorów, z datami i miejscami ich pochodzenia. Najstarsza pochodzi z 1519 roku - Barke /1519.