Tłumacz Migam

Modernizacja drogi „Solidarności” w Starej Wsi

17 sierpnia 2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy Zakładowi Budowlano Drogowemu „DUKT” Sp. z o.o. Sp. k. W ramach „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stara Wieś” firma przeprowadzi modernizację (remont) drogi gminnej na długości 1675 metrów. Wykonana zostanie nowa warstwa wyrównawcza oraz ścieralna asfaltu, pobocza zostaną uzupełnione kruszywem oraz zamontowane zostaną bariery ochronne.

Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie na modernizację drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 227 200,00 zł, a szacunkowa wartość inwestycji wynosi 979 155,17 zł.

„Całość przewidzianych w projekcie robót ma na celu podniesienie bezpieczeństwa zwiększającej się każdego roku liczby pojazdów przejeżdżających tą drogą . Dzięki staraniom o pozyskanie zewnętrznych funduszy jak i środkom przeznaczonym z budżetu Gminy Rozprza warunki komunikacyjne i drogowe ulegną znacznemu polepszeniu z korzyścią dla wszystkich użytkowników, a jest to jedna z głównych dróg łączących gminę Rozprza z gminą Gorzkowice.” – zaznacza Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.