Tłumacz Migam

Wojewódzki Konkurs „Tygiel smaków 2022”

Do udziału w konkursie zaprasza Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa łódzkiego. Stanowią one element tożsamości społeczności lokalnych w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie. 

Do konkursu producent może zgłosić maksymalnie dwa produkty rolne, środki spożywcze lub napoje:

 • charakteryzujące się wysoką jakością i wyjątkowością;

 • posiadające minimum 25 letnią tradycję wytwarzania;

 • związane z kulturą, historią województwa łódzkiego;

 • wytwarzane na terenie województwa łódzkiego.

Kategorie smaków:

 • mięso świeże oraz produkty mięsne

 • orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)

 • wyroby piekarnicze i cukiernicze

 • gotowe dania i potrawy

 • napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)

 • sery i inne produkty mleczne

 • inne produkty w tym: oleje i tłuszcze, miody, produkty rybołówstwa, ryby, itp.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu, do 25 sierpnia 2022 roku.

Finał konkursu odbędzie się 16 września 2022 roku w Miejskiej Arenie kultury i Sportu przy al. Bandurskiego 7 w Łodzi.

Wojewódzki Konkurs „Tygiel smaków 2022”