Tłumacz Migam

Uroczyste otwarcie drogi oraz altany w Gieskach

W sobotę, 20 sierpnia 2022 r. miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi oraz altany w Gieskach.

W uroczystości wzięli udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Paweł Kowalczyk, zastępca Wójta Gminy Rozprza Artur Cubała, radna Rady Gminy Rozprza Teresa Sikorska, sołtys sołectwa Gieski Mirosław Adasiak oraz przybyli mieszkańcy oraz goście.

Gmina Rozprza pozyskała na przebudowę drogi w Gieskach 524 010,00 zł z podziału środków budżetowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku a 431 646,78 zł pochodziło ze środków Gminy Rozprza.

Budowa altanki została sfinansowana z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego oraz środków przyznanych przez Radnych Rady Gminy Rozprza. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz sponsorom którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, który służyć będzie integracji mieszkańców, a w szczególności panu sołtysowi sołectwa Gieski Mirosławowi Adasiakowi za zainicjowanie tego przedsięwzięcia.