Tłumacz Migam

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022r.:

  • w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

Link do pobrania wniosku o dodatek węglowy oraz Klauzula RODO.

Dokumenty należy wypełnić i podpisać czytelnie.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 44 615 80 66.

Zdjęcie węgla