Tłumacz Migam

Modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Niechcicach na ukończeniu

Dobiegają końca prace związane z modernizacją kotłowni centralnego ogrzewania przy Ośrodku Zdrowia w Niechcicach.

W ramach inwestycji w pierwszej kolejności zostało wykonane odwodnienie obiektu wraz z opaską i wykonaniem wanny w pomieszczeniach kotłowni. Zdemontowano stary piec oraz instalację c.o., a w ich miejsce zamontowany został nowoczesny piec kondensacyjny wraz z silosem na pelet. Istniejąca dotychczas instalacja c.o. została wymieniona na nową. Ponadto naprawione zostały również schody do piwnicy oraz wejście do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ostatnim etapem inwestycji będą prace malarskie, wykonanie okładzin ściennych oraz posadzek.