Tłumacz Migam

Informacja w/s dodatku węglowego

Wójt Gminy Rozprza informuje, że dnia 11 sierpnia 2022r Ustawa o dodatku węglowym została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę (pozycja 1692 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  - (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692).

Wniosek będzie można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozprzy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem profilu zaufanego) do 30 listopada 2022 roku . Wnioski będą dostępne w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy i OPS w Rozprzy oraz na stronie internetowej Urzędu i OPS.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się niezwłocznie po opublikowaniu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozporządzenia, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy.

Zdjęcie węgla