Tłumacz Migam

Drogi Podatniku !!! Podaj swój e-mali lub numer telefonu a poinformujemy Cię o terminie zapłaty należności pieniężnych!

Drogi Podatniku !!! Podaj swój e-mali lub numer telefonu a poinformujemy Cię o terminie zapłaty należności pieniężnych!
 

Drogi podatniku!

Jeśli podasz swój adres e-mail lub numer telefonu (komórkowy/stacjonarny) Urząd będzie mógł przesłać Ci bezpłatną informację o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

Druk zgłoszeń kontaktowych można pobrać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Rozprza lub ze strony internetowej Urzędu www.rozprza.pl, a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rozprza lub w pokojach pracowników Urzędu Gminy Rozprza podczas bezpośredniego kontaktu z pracownikami realizującymi sprawy podatkowe poszczególnych zobowiązanych.

Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia pocztą na adres Urzędu Gminy Rozprza Aleja 900-lecia nr 3, 97-340 Rozprza.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości uzyskiwania informacji w powyższym zakresie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

PAMIĘTAJ!

Brak informacji ze strony organu podatkowego w powyższym zakresie nie zwalnia podatników ze znajomości obowiązujących przepisów prawa oraz przestrzegania terminów podatkowych.

word.pngDOCwzor_zgloszenia.doc (24,50KB)