Tłumacz Migam

Ogłoszenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidyualnym na obszarze obwodów Koła Łowieckiego nr 21 Odyniec

Ogłoszenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidyualnym na obszarze obwodów Koła Łowieckiego nr 21 Odyniec.jpeg