Tłumacz Migam

Kolejne umowy na zadania współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego - podpisane

Dnia 20 lipca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Rozprzy odbyło się spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk gościł Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Ziembę, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pawła Kowalczyka oraz przedstawicieli różnych środowisk z terenu Gminy Rozprza.

W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz Gminy Anna Kaźmierczak, Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza Agata Bartkowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozprzy Beata Gemel, Radni  Rady Gminy Rozprza – Teresa Sikorska, Krzysztof Biegański i Robert Kabziński oraz pracownicy Urzędu Gminy w Rozprzy – p.o. Kierownika ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy – Daniel Dybalski i Anna Toma – Główny Specjalista. Ponadto sołtysi z terenu sołectw, które otrzymały w bieżącym roku grant w ramach konkursu „Sołectwo na plus” – 2022: Barbara Łoskot – sołectwo Magdalenka, Mariusz Stępień – sołectwo Białocin, Justyna Świstak – sołectwo Nowa Wieś, Sławomir Strumiłło – sołectwo Świerczyńsko oraz osoby reprezentujące sołtysów – z terenu sołectwa Milejów Pani Beata Macha i z terenu Niechcice Osiedle Przylesie Pani Marta Budzyńska.

Zadania, które uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” – 2022, to:

  1. „Ciepło dla serca wsi” – sołectwo Magdalenka

  2. „Razem dla wsi” – sołectwo Milejów

  3. „Wesoły plac zabaw w Białocinie” – sołectwo Białocin

  4. „Wyposażenie kuchni w Sali budynku komunalnego (dawny Dom Kultury) w Niechcicach” – Niechcice Osiedle Przylesie

  5. „Siłownia zewnętrzna” – sołectwo Nowa Wieś

  6. „Altanę mamy – to wokół stawu się spotykamy” – sołectwo Świerczyńsko

Łączna wartość zadań: 83.500,00 zł

Wartość dotacji: 72.000,00

W ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 rok, realizowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, gmina Rozprza otrzyma dotację  celową w wysokości 100.000,00 zł budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego została przyznana na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy”.

Całkowita wartość niniejszego zadania to 200.000,00 zł.

W ramach programu „Mała architektura zabytkowa” na 2022 rok , realizowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, gmina Rozprza otrzyma dotację  celową w wysokości 19.979,00 zł na realizację  zadania pn.: „Remont kapliczki świętego Antoniego w Rozprzy przy ul. Aleja 900-lecia”.

Całkowita wartość niniejszego zadania to 24.974,231 zł.