Tłumacz Migam

Trwają prace związane z placami zabaw na terenie Gminy Rozprza

Na chwilę obecną pracownicy interwencyjni zakończyli wymianę zużytych płyt bezpieczeństwa na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechcicach, a obecnie rozpoczęła się przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy.Pracownicy zdemontowali już nawierzchnię i demontują pozostałe urządzenia.Przewidywany termin zakończenia robót to połowa września 2022 r.