Tłumacz Migam

"Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie"

Zadanie pn.: "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu  pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie" - 2021.

Dzięki realizacji niniejszego zadania w placówce powstanie nowoczesne, multimedialne centrum edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

Z dotacji Funduszu w szczególności zakupione zostanie wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacyjnego, sprzęt audiowizualny, komputerowy, nagłaśniający, tablice multimedialne, rośliny doniczkowe. Ponadto wykonane zostaną niewielkie prace remontowe.

Wartość dotacji - 50.000,00 zł

Udział własny - 5.686,00 zł

Łączna wartość zadania - 55.686,00 zł

Termin zakończenia prac to sierpień 2022 r.

"Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie"