Tłumacz Migam

Informacja dla mieszkańców ul. Polnej w Rozprzy

W związku z pracami projektowymi przy zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w msc. Rozprza w dniach 11.07-.14.07 w godz. 9-16 po terenie chodzić będą przedstawiciele biura projektowego, spisywać będą „Protokoły uzgodnień proponowanej lokalizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej". Tel. 44 647 39 70 lub 500-400-164.

Kanalizacja - rury