Tłumacz Migam

Porozumienie z WOPR podpisane

23 czerwca 2022 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Rozprza reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Jędrzejczyka, Gminą Gorzkowice reprezentowaną przez Z-cę Wójta Gminy Karola Strojeckiego, Gminą Łęki Szlacheckie reprezentowaną przez Wójta Gminy Piotra Łącznego a Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanego przez Leszka Ciechanowskiego – Prezesa WOPR w Piotrkowie Trybunalskim oraz Janusza Ciechanowskiego – Wiceprezesa WOPR w Piotrkowie Trybunalskim.

Na podstawie porozumienia WOPR realizować będzie działania związane z organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób, które ulegną wypadkowi lub narażone będą na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym zbiornika Cieszanowice. Dyżury odbywać się będą w każdą sobotę i niedzielę oraz 15 sierpnia b.r. w godzinach 11.00 – 19.00.

Porozumienie zostało zawarte na okres od 25 czerwca do 25 września 2022 r.

„Zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających nad zbiornikiem w Cieszanowicach jest sprawą najważniejszą, a dzięki takiej współpracy i pomocy pracowników WOPR każdy będzie mógł czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy jednak o zdrowym rozsądku i niebezpieczeństwach jakie mogą nas spotkać podczas kąpieli.

Prosimy również wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne o zachowanie porządku i czystości oraz nie pozostawiania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych” – podkreśla wójt Janusz Jędrzejczyk.

20220623_102221.jpeg

20220623_102304.jpeg

Porozumienie WOPR