Tłumacz Migam

Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie "BUD-UJ RAZEM" zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2016-2023.

Badanie ankietowe trwa od dn. 15.06.2022 do dnia 30.06.2022r.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=67562cf2&&b=77be1963a7&&c=e22df391

Logo - Stowarzyszenie "BUD-UJ RAZEM"