Tłumacz Migam

Zawody wędkarskie oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas XVII Dni Gminy Rozprza

Pierwszy dzień XVII Dni Gminy Rozprza rozpoczął się zawodami wędkarskimi na zbiorniku wodnym w Cieszanowicach  oraz turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach wędkarskich o puchar wójta Janusza Jędrzejczyka wzięło udział 32 wędkarzy. Pierwsze miejsce zdobył Stanisław Cichecki, drugie miejsce zajął Radosław Wrzesiński a na trzecim miejscu znalazł się Krzysztof Biegański.

W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych sekcji chłopców wystartowało pięć drużyn z Rajska Małego, Rozprzy, Starej Wsi, Mierzyna i Straszowa.Pierwsze miejsce zajęła MDP z Rozprzy, drugie miejsce przypadło drużynie ze Starej Wsi a na trzecim miejscu znalazła się drużyna ze Straszowa.W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych sekcji dziewcząt wystartowały cztery drużyny z Rozprzy, Lubienia, Starej Wsi oraz Straszowa.Pierwsze miejsce zdobyła również MDP z Rozprzy, na drugim miejscu zawody ukończyła drużyna ze Starej Wsi a trzecia lokata  przypadła drużynie ze Straszowa.

Wręczenia pucharów, medali oraz dyplomów dokonał Artur Cubala - Prezez Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy, Agata Bartkowska - Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza, Jan Mielczarek - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim oraz Artur Kropiś - Komendant Gminny Związku OSP RP w Rozprzy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali również najmłodsi uczestnicy zawodów MDP - Natalia Piotrowska z OSP w Rozprzy i Antoni Misztela z OSP w Starej Wsi.