Tłumacz Migam

Nowe taryfy za wodę oraz ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminny w Rozprzy informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzję WA.RZT.70.15.2022/5 z dnia 25.05.2022r. zatwierdziły nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rozprza na okres 3 lat.

Wzrost ceny za dostawę 1 m3 wody o 0,61 zł netto w pierwszym okresie i odprowadzenie 1 m3 ścieków o 1,62 zł netto w pierwszym okresie wynika z drastycznej podwyżki cen energii elektrycznej o 266% na 2022r., (cena za 1 kWh: w 2021r. - 0,2740 zł, w 2022r- 1,0033 zł) która jest niezbędnym, nieodłącznym i najważniejszym czynnikiem produkcji wody na Stacjach Uzdatniania Wody oraz przy odprowadzaniu ścieków na oczyszczalniach i przepompowniach, a także gwałtownym wzrostem inflacji i wskaźników makroekonomicznych.

Wzrost cen za wodę i ścieki wynika wyłącznie ze wzrostu cen energii elektrycznej.

Od dnia 14.06.2022r zmianie ulega cena za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków zgodnie z poniższą tabelą.

PDFWA.RZT.70.15.2022_5 z dn. 25.05.2022 r.pdf (6,34MB)

PDFPismo w sprawie nowych taryf od 2022 r..pdf (615,73KB)

tabela1,2.jpeg