Tłumacz Migam

Laptopy dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR-ów

45 uczniów ze szkół podstawowych i średnich otrzymało nowe laptopy wraz z oprogramowaniem. Gmina Rozprza na ten cel wydała 116.899,20 zł. Urząd Gminy pozyskał na ten cel  112.500,00 zł w ramach projektu „Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.”

Zgodnie z założeniami programu cyfryzacji kraju rodziny popegeerowskie z dziećmi, uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich, miały prawo wziąć udział w konkursie „Granty PPGR” – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.” Do końca października ubiegłego roku w Urzędzie Gminy w Rozprzy mogły składać wnioski o wsparcie w postaci sprzętu komputerowego. Ostatecznie wpłynęło 50 podań. Po formalnej weryfikacji ich liczba zmniejszyła się do 45. Niestety ze względu na ogromną liczbę chętnych w całej Polsce organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na każdą gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. Efektem tego było zmniejszenie liczby wniosków do 45.

„W wyniku przeprowadzonego postępowania okazało się, iż otrzymane dofinansowanie nie wystarczyło nam na kupno 45 laptopów wraz z oprogramowaniem. Dlatego też brakującą kwotę dołożył Gmina, aby 45 uczniów wyposażyć w nowy sprzęt komputerowy, który ma im ułatwić naukę.  Gratulujemy uczestnikom projektu i wierzymy, że laptopy w znacznym stopniu ułatwią zdobywanie nowej wiedzy przez najmłodszych– powiedział wójt gminy Janusz Jędrzejczyk.

Projekt sfinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.