Tłumacz Migam

Zdrowo, sportowo i bez nałogów w SP w Straszowie

W Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie 1 czerwca 2022r. było szczególnie gwarno i wesoło, ponieważ zrealizowano program profilaktyczny pod hasłem: „Zdrowo, sportowo i bez nałogów – szkolny turniej promujący zdrowie”.

Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu programu przez GKdsRPA w Rozprzy. Poczęstunek dla dzieci oraz zabawy na dmuchanej zjeżdżalni  sfinansowała i zorganizowała Rada Rodziców szkoły.

Rankiem powitał wszystkich deszcz, dlatego impreza rozpoczęła się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor Małgorzata Pokora  powitała zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, złożyła serdeczne życzenia Dzieciom i Rodzicom z okazji ich święta i zaprosiła do wspaniałej  zabawy.

Pani mgr Monika Studziżur podsumowała realizację programu „Trzymaj formę” - prezentacja multimedialna i zachęciła do wysiłku  fizycznego, który wspomaga znakomicie rozwój tężyzny fizycznej i umysłowej. Kolejnym punktem programu było przedstawienie „W krainie najpiękniejszych baśni i bajek” przygotowane przez mgr Marlenę Wachurę z uczniami kl. IV i VII, którego finałem było pasowanie uczniów kl. I na czytelników biblioteki szkolnej. Następnie uczniowie kl. IV po całorocznym zgłębianiu przepisów ruchu drogowego i zaprezentowaniu poprawnej, zgodnej z przepisami, jazdy rowerem  otrzymali karty rowerowe.

Po oficjalnej części programu dnia uśmiechnęło się słońce i nastąpiły zabawy kl. „O”  na dmuchanej zjeżdżalni, a kl. I- VIII wraz z dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz wychowawcami i pozostałymi nauczycielami, powiewając kolorowymi balonami wyruszyły na przemarsz przez Straszów, żeby zamanifestować swoją radość, promować zdrowy styl życia bez nałogów i używek.

Po  powrocie czekały na uczniów atrakcje sportowe, zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, gry stolikowe,  malowanie kredą na podwórku szkolnym. Każde dziecko po tak wyczerpujących rozrywkach, chętnie zjadło przygotowane przez rodziców II śniadanie.

Dzień Dziecka i Rodzica pod hasłem „Zdrowo, sportowo i bez nałogów zakończył się zabawą uczniów przy muzyce oraz sportowymi nagrodami - skakanka dla każdego uczestnika zabaw.

Za organizację i przebieg projektu odpowiedzialni byli: Magdalena Pokora-Ciesielska, Ewa Górecka, Monika Studziżur, Dariusz Pokora wspierani przez dyrektora i wicedyrektora szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców.

Info: SP w Straszowie