Tłumacz Migam

Program ,, Korpus Wsparcia Seniorów ” w Gminie Rozprza - szkolenie

W dniu 01.06.2022 roku w Gminnej Bibliotece w Rozprzy odbyło się szkolenie seniorów i opiekunów w zakresie obsługi opasek bezpieczeństwa. Szkolenie poprowadziła firma SiDLY z Warszawy. Opaski zostały zakupione dla Seniorów w ramach realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II na rok 2022. Gmina Rozprza otrzymała dofinansowanie na 40 sztuk opasek. Cały program będzie trwał do końca bieżącego roku. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podczas szkolenia parę ważnych i budujących słów skierowali do seniorów- Wójt Gminy Rozprza Pan Janusz Jędrzejczyk oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy Pani Ewa Szczegodzińska.

Po spotkaniu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przekazali seniorom opaski bezpieczeństwa i wyjaśnili wszystkie niejasności.