Tłumacz Migam

Korpus wsparcia seniorów

Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał umowę nr 16/2022/KWS z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim w sprawie realizacji modułu II, w ramach Programu ,,Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022. Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wojewoda przyznał Gminie Rozprza środki w kwocie 70 000,00 zł. Proponowany Moduł II ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach tego modułu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

  • detektor upadku (omdleń),

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Ośrodek Pomocy społecznej w Rozprzy zakwalifikował do Programu 40 osób. Program rusza w Gminie Rozprza z dniem 1 czerwca 2022 r.

KONTAKT
email: , telefon: 446158066 ,
osobiście w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

PLAKAT KORPUS WSPARCIA SENIORÓW