Tłumacz Migam

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli "Złote Gody" w Gminie Rozprza

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem z sobą pół wieku. W czwartek, 19 maja 2022 r. w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość poprowadziła Pani Urszula Wiśniewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy, dekoracji dokonał Wójt Gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, a wszystkim zebranym błogosławił Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński. Ponadto w uroczystości udział wzięła Agata Bartkowska – Przewodnicząca Rady Gminy Rozprza, Artur Cubała – zastępca wójta Gminy Rozprza, Anna Kaźmierczak – Sekretarz Gminy Rozprza oraz Bogdan Górecki – Skarbnik Gminy Rozprza.

Jeszcze raz kierujemy słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia, życząc kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu.

Dostojni Jubilaci „Złotych Godów” to Państwo:

 • Lucja i Bogdan Swalscy,

 • Maria i Tadeusz Kępińscy,

 • Jadwiga i Marian Pielużek,

 • Wiesława i Stanisław Łuszczyńscy,

 • Zofia i Tadeusz Skóra,

 • Barbara i Stanisław Simkowscy,

 • Zofia i Kazimierz Sitek,

 • Mieczysława i Edward Jączyk,

 • Bożena i Stanisław Jachymczak,

 • Krystyna i Marek Baranowscy,

 • Maria i Marian Sobolewscy,

 • Teresa i Marek Zielińscy,

 • Maria i Antoni Kwiecień,

 • Barbara i Jacek Wojtczyk,

 • Janina i Jan Boguś,

 • Stanisława i Henryk Bartkiewicz,

 • Halina i Józef Skóra,

 • Krystyna i Andrzej Pietrzczyk,

 • Marianna i Ludwik Niedźwieccy,

 • Anna i Jan Gaborscy,

 • Barbara i Lucjan Ogórowscy,

 • Danuta i Eugeniusz Pawłowscy,

 • Halina i Józef Foksowicz