Tłumacz Migam

Szkolenie z zamówień publicznych

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych dla członków Kół Gospodyń Wiejskich, Fundacji, Stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych i pozostałych NGO.

Szkolenie z zamówień publicznych