Tłumacz Migam

„Zdrowie to największe bogactwo człowieka”

Pod hasłem „Zdrowie to największe bogactwo człowieka” odbyła  się dn. 12 maja 2022r. prezentacja dokonań Szkoły Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w aspekcie promocji  zdrowia połączona z obchodami 111 rocznicy urodzin patronki szkoły Pani Zofii Grzybowskiej. Wydarzenie patronatem objął Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie, posiada certyfikat wojewódzki i stara się o nadanie certyfikatu krajowego. Przez ostatnie trzy lata wiele w tym względzie działo się szkole, co zostało  podczas imprezy uwypuklone tak w formie wystaw jak również podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie Grażynę Lewińską.

Imprezę uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk, Sekretarz Gminy Rozprza Anna Kaźmierczak, Skarbnik Gminy Rozprza Bogdan Górecki, Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego Bernard Matyszewski, Wice Przewodniczący Rady Gminy Rozprza Zdzisław Piątek, Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński - proboszcz parafii w Rozprzy, Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie Witold Stawski, Dyrektor Ośrodka Zdrowia RO-MED w Rozprzy Wojciech Krystek, Pani Maria Grzybowska, Pan Kacper Grzybowski, Dyrektorzy przedszkoli i szkół: Zyta Ciesielska, Beata Sianos, Agata Lipińska, Justyna Kaniewska, Michał Lacheta, Rada Rodziców: Przewodnicząca- Agnieszka Przycka, Sekretarz-Marzena Herman, Skarbnik-Sylwia Budzisz, członkowie: Urszula Wieczorek, Magdalena Olek, Magdalena Malinowska, Pani stomatolog Anna Szwejkowska, Pani Danuta Kielanowska- emerytowany nauczyciel szkoły oraz zainteresowani rodzice uczniów.

Gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Pokora i przybliżyła zebranym historię wkraczania szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie, następnie uczniowie przedstawili sylwetkę i zasługi patronki szkoły, a szkolny koordynator Szkoły Promującej zdrowie zaprezentował dokonania szkoły w zakresie promocji zdrowia. W czasie przerwy uczniowie i zaproszeni goście degustowali przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli zdrowe przekąski, oglądali przygotowane wystawki kronik obozów wędrownych organizowanych w szkole, kronik szkolnych, podejmowanych aktualnie przedsięwzięć prozdrowotnych w szkole. Wydarzenie uświetniły tańce kl. I i dziewcząt z kl. Va i Vb, pokaz mody ekologicznej oraz piosenki uczennic z kl. IIIb, IV, VIII. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie wydarzenia: Paniom: Grażynie Lewińskiej, Magdalenie Ciesielskiej, Ewie Góreckiej, Magdalenie Pielużek, Monice Studziżur , Marcie Kulik, Ilonie Jaworskiej, Magdalenie Kaczorowskiej. Dyrektor szkoły podkreśliła, że niezwykle cennym jest, iż czynnie włączyli się w przygotowania rodzice i pozostali nauczyciele szkoły i dzięki takiej zespołowej pracy przedsięwzięcie mogło się odbyć po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.