Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy

Gmina Rozprza uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy”.

Pomoc finansowa w kwocie 100 tys. złotych przyznana została gminie w ramach Programu "Infrastruktura Plus" w 2022 r.

Dotowane zadanie  będzie realizowane przez Gminę Rozprza przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy przy budynku mieszczącym się przy ul. Szkolnej 1.

W ramach niniejszego zadania zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej.

  2. Demontaż starych, zniszczonych urządzeń wraz ze starą i zniszczoną nawierzchnią bezpieczną.

  3. Zakup i montaż nowych elementów wyposażenia sportowego – zestaw sprawnościowy.

  4. Odtworzenie nawierzchni bezpiecznej.

  5. Odtworzenie ciągu pieszego (ścieżka).

  6. Utworzenie mini boiska do piłki nożnej (w szczególności zakup bramek i ławeczek – montaż na stałe).

  7. 7. Modernizacja systemu monitoringu (dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników powstałej infrastruktury).

  8. Elementy małej architektury min.: kosz na śmieci, tablica informacyjna/regulamin.

Planowany termin zakończenia niniejszych prac to październik 2022 r.