Tłumacz Migam

Konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Straszowie

26.04.2022r. w Szkole Podstawowej im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie  odbyły się dwa gminne konkursy ekologiczne:

  • XVII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla klas V – VIII

  • XV Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody” dla I etapu edukacyjnego.

Konkursy były jednym z zadań przedsięwzięcia pt: KOLOROWY TYDZIEŃ  EKOLOGICZNY , które swym patronatem objął Wójt Gminy Rozprza, pan Janusz Jędrzejczyk.

   Celami konkursów było m.in. promowanie zachowań proekologicznych, rozwój zainteresowań przyrodniczych, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz najbliższego otoczenia.

            Na przybyłych do szkoły uczestników konkursów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Rozprza  czekały zadania sprawdzające ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną: testy, krzyżówki, wykreślanki, praca z mapą. Uczniowie pracowali w grupach trzyosobowych i dzięki dobrej współpracy wszystkim drużynom udało się osiągnąć sukces. 

Nad przebiegiem konkursu czuwały:   XV Konkurs „Mały Przyjaciel Przyrody” -  Magdalena Pokora - Ciesielska oraz XVII Konkurs Wiedzy Ekologicznej - Grażyna Lewińska.

Nagrody indywidualne i dla szkół oraz  gratulacje uczestnicy  przyjęli z rąk pana wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka,  pani sekretarz Gminy Rozprza – Anny Kaźmierczak oraz pani dyrektor Małgorzaty Pokory .

Wyniki konkursów:

XV Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „Mały Przyjaciel Przyrody”

I miejsce – SP Straszów

II miejsce – SP Mierzyn

III miejsce- SP Milejów , SP Niechcice

XVII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

I miejsce – SP Straszów

II miejsce – SP Rozprza

III miejsce - SP Milejów , SP Mierzyn, SP Nowa Wieś

Wszystkim uczestnikom gratulujemy,  a dyrektorom i nauczycielom  dziękujemy za wkład w przygotowanie uczniów do konkursów.