Tłumacz Migam

Spotkanie wójta Janusza Jędrzejczyka z Wojewodą Tobiaszem Bocheńskim

W dniu 20 kwietnia b.r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewody Łódzkiego Pana Tobiasz Bocheńskiego i wójta gminy Rozprza Pana Janusz Jędrzejczyka. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z opinią dotyczącą nadania praw miejskich  miejscowości Rozprza. Zgodnie z przyjętymi przepisami wniosek taki po otrzymaniu stosownej opinii przesyłany jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Miło mi poinformować, że złożony przez gminę Rozprza wniosek mógł dostać opinię negatywną, pozytywną pod względem prawnym i pozytywną z poparciem Pana Wojewody – i właśnie tą trzecią opinię wniosek nasz otrzymał, za co serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie” – podkreśla wójt Janusz Jędrzejczyk.

Wśród tematów które poruszono w dalszej części spotkania omówiono m.in. sprawę remontu cmentarza wojennego w Milejowie. Samorząd gminny pozyskał na w/w inwestycję 950 000,00 zł. Dziękujemy Panu Wojewodzie i jego służbom za wskazanie i poparcie naszych starań, co umożliwi nam rozpoczęcie kompleksowych prac w tym historycznie szczególnym miejscu.

Rozprza miastem - ulotka