Tłumacz Migam

Kwietniowe spotkanie Sołtysów z terenu gminy Rozprza.

6 kwietnia 2022 r. w Sali USC Urzędu Gminy w Rozprzy odbyło się spotkanie sołtysów, któremu przewodniczył wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Uczestniczyli w nim także zastępca wójta Artur Cubała, sekretarz gminy Anna Kaźmierczak oraz skarbnik gminy Bogdan Górecki.

Na rozpoczęciu wójt Janusz Jędrzejczyk złożył gratulację oraz zapoznał sołtysów z nowo powołaną Panią Sołtys Sołectwa Bagno – Sandrą Nowicką. Do gratulacji przyłączyła się również nowo powołana sekretarz gminy Rozprza Anna Kaźmierczak.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały informacje dotyczące uchwał podjętych na XXX Sesji Rady Gminy Rozprza, szeroko omówiony został temat wnioskowanych inwestycji, takich jak:

  • Przebudowa infrastruktury w drodze gminnej Bagno – Cekanów wraz z dojazdami (wartość zadania 6 600 000,00 zł z czego 6 270 000,00 to kwota wnioskowana),

  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białocin (wartość zadania 3 700 000,00 zł z czego 3 515 000,00 zł to kwota wnioskowana),

  • Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Niechcice (wartość zadania 4 550 000,00 zł z czego 4 322 500,00 zł to kwota wnioskowana),

  • Budowa ujęcia wody w miejscowości Gieski ,

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozprza i Niechcice

  • Modernizacja drogi w miejscowości Stara Wieś – zadanie zostało złożone do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

Gmina Rozprza pozyskała w ostatnim czasie 100 tyś. zł na remont placu zabaw w Rozprzy oraz 950 tyś. zł na modernizację cmentarza wojskowego w Milejowie – dodał wójt.

W dalszej części spotkania poruszono również temat wyniku konsultacji społecznych dotyczących nadania praw miejskich miejscowości Rozprza oraz złożonego wniosku do MSWiA. Omówiono ponadto tematy grantów sołeckich, wniosków o naprawy dróg, cen wody i kosztów energii oraz uchodźców znajdujących się na terenie gminy Rozprza.

Na zakończenie spotkania wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wraz z zastępcą, sekretarzem oraz skarbnikiem złożyli wszystkim przybyłym sołtysom życzenia Wielkanocne.