Tłumacz Migam

250 zł dofinansowania do zakupu telewizora

Uprzejmie informuję, iż od 23 maja w województwie łódzkim rozpocznie się zmiana sposobu, w jaki odbieramy bezpłatną telewizję nadziemną. Podstawą zmian systemu telewizji naziemnej na nowy standard DVB-T2 HEVC (H.265/MPEG-H) jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii Europejskiej (zwana Decyzją o zmianie przeznaczenia), na mocy której Państwa Członkowskie UE zostały zobowiązane do  udostępnienia pasma 700 MHz na  potrzeby usług szerokopasmowych do 30 czerwca 2020 r., lub w uzasadnionych przypadkach najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu odbiorników, niezbędnych do korzystania z nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej,  u których może wystąpić deficyt środków na  dostosowanego sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. 

Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z  dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla  odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie. Wniosek o dofinansowanie będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika przez wypełnienie formularza online na platformie gov.pl bądź w placówkach Poczty Polskiej.

Więcej szczegółowych informacji na temat rządowego programu dofinansowania można uzyskać na stronie www.gov.pl/CyfrowaTV lub dzwoniąc pod numer specjalnej infolinii 42 253 54 30. Dodatkowe pytania dotyczące programu można także kierować pod adres mailowy cyfrowaTV@coi.gov.pl

250 zł dofinansowania do zakupu telewizora - grafika