Tłumacz Migam

Inwestycje 2022

 • 2___TABLICZKA PROMOCYJNA.jpeg

  Gminne inwestycje w ramach zadań „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura sołecka na plus”

  Gmina Rozprza zakończyła realizację zadań, które uzyskały wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach „Sołectwo na plus” – 2022, tj.: „Ciepło dla serca wsi” – sołectwo Magdalenka, „Razem dla wsi” – sołectwo Milejów, „Wesoły plac zabaw w Białocinie” – sołectwo Białocin, „Wyposażenie kuchni w Sali budynku komunalnego (dawny Dom Kultury) w Niechcicach” – Niechcice Osiedle Przylesie, „Siłownia zewnętrzna” – sołectwo Nowa Wieś, „Altanę mamy – to wokół stawu się spotykamy” – sołectwo Świerczyńsko.

 • Kapliczka pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie

  Prace przy kapliczce pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie zakończone

  15 listopada 2022 r. zakończyły się prace przy kapliczce pw. Chrystusa Boleściwego przy kościele w Mierzynie. Przedmiotem projektu było wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej drewnianej figury Chrystusa Boleściwego znajdującej się na szczycie kapliczki. Ponadto wykonane zostały badania kamiennych elementów kapliczki w celu rozpoznania stanu obiektu i ustalenia metody konserwacji kolejnych elementów kapliczki w następnych etapach prac.

 • NOWY MASZT FLAGOWY W ROZPRZY

  NOWY MASZT FLAGOWY W ROZPRZY

  W piątek 11 listopada 2022 r. na Rynku Piastowskim w Rozprzy odbyła się uroczystość oddania do użytku nowych masztów. Gmina Rozprza na zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą otrzymała dotację celową w kwocie 8000,00 zł.

 • Otwarcie nowo wyremontowanego cmentarza wojennego w Milejowie

  Uroczyste otwarcie cmentarza wojennego w Milejowie

  11 listopada 2022 r., na Cmentarzu Wojskowym w Milejowie oraz w dniu Święta Niepodległości, oddaliśmy cześć wszystkim, którzy stawali w obronie niepodległości Rzeczpospolitej, składając największą ofiarę – czyli swoje życie. Uroczystościom na cmentarzu asystowały poczty sztandarowe oraz kompania honorowa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

  Dziękujemy za udział w uroczystości zaproszonym gościom, pocztom sztandarowym, uczniom Szkoły Podstawowej w Milejowie, harcerzom z terenu gminy Rozprza i Wola Krzysztoporska, strażakom oraz żołnierzom 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego za przeprowadzenie ceremoniału wojskowego.

 • Kapliczka św. Antoniego w Rozprzy

  Pierwszy etap prac przy kapliczce św. Antoniego w Rozprzy zakończony

  Zakończył się pierwszy etap remontu kapliczki świętego Antoniego w Rozprzy. Prace obejmowały konserwację techniczną polegającą na zdjęciu dotychczasowych przemalowań, wykonaniu stratygrafii oraz naprawie tynków podstawy i cokołu. Na przyszły rok planowany jest kolejny etap prac, czyli konserwacja estetyczna. W najbliższym czasie zakończą się również prace przy kapliczce znajdującej się przy kościele w Mierzynie, polegające na konserwacji technicznej i estetycznej drewnianej figurki Chrystusa Boleściwego.

 • Przekazanie terenu budowy drogi Bagno Cekanów

  Rozpoczyna się modernizacja drogi Bagno – Cekanów

  Wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przekazał teren budowy pod inwestycję „Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi nr 110355E Bagno – Cekanów”.Na to zadanie Gmina Rozprza pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.270.000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji to listopad 2023r.