Inwestycje 2022

  • Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy

    Gmina Rozprza uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy”.  Pomoc finansowa w kwocie 100 tys. złotych przyznana została gminie w ramach Programu "Infrastruktura Plus" w 2022 r. Dotowane zadanie  będzie realizowane przez Gminę Rozprza przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy przy budynku mieszczącym się przy ul. Szkolnej 1.