Tłumacz Migam

Finał drugiej edycji konkursu „Wiejska kiełbasa z łódzkiego”

30 marca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbył się finał drugiej edycji konkursu „Wiejska kiełbasa z łódzkiego” zorganizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego – Oddział Terenowy w Łodzi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Regionalny w Łodzi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego z siedzibą w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Robert Telus – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ideą przewodnią konkursu było pielęgnowanie szacunku dla produkcji rodzimych wyrobów w małych gospodarstwach rolnych prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny lub działalność Marginalną, Lokalną i Ograniczoną.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż pierwsze miejsce w konkursie zajęła Masarnia Jędrek, prowadzona przez Magdalenę i Jarosława Błażejewskich z Woli Niechcickiej Starej. W imieniu wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka oraz przewodniczącej Rady Gminy Agaty Bartkowskiej nagrodę oraz list gratulacyjny przekazała sekretarz Gminy Anna Kaźmierczak oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Piątek.

„Proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla Państwa pracy na rzecz propagowania lokalnej zdrowej żywności. Doceniamy Państwa przedsiębiorczość oraz życzymy wielu kolejnych sukcesów zawodowych, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym” – życzył laureatom wójt Janusz Jędrzejczyk.

W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Robert Telus , dyrektor ŁODR Tomasz Kopera , dyrektor KOWR Janusz Ciesielski , w imieniu dyrektora ARiMR w Łodzi pana Dominika Hamrina pani Anna Białek kierownik BP ARiMR Opoczno, wicedyrektor KRUS w Łodzi Jacek Reszelewski, kierownik PT KRUS Opoczno Pani Maria Witkowska, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski , wicestarosta Maria Chomicz , dyrektor ODR w Piotrkowie Trybunalskim Marian Jurek.