Tłumacz Migam

XVIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKO – WOKALNO – PLASTYCZNY "CZY O WIOŚNIE WYSTARCZY MÓWIĆ ?"

29 marca 2022 r. w Przedszkolu w Niechcicach odbył się XVIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKO – WOKALNO – PLASTYCZNY "CZY O WIOŚNIE WYSTARCZY MÓWIĆ?"

Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja wierszy, piosenek i prac plastycznych o tematyce wiosennej, a także integracja 6 latków z różnych placówek z terenu całej gminy. Propagowanie twórczości dziecięcej, poznawanie autorów literatury dziecięcej, piosenek wiosennych, rozwijanie umiejętności recytatorskich, wokalnych i plastycznych to cel nadrzędny. Popularyzacja wśród dzieci określonych technik plastycznych jako środka wyrazu była dopełnieniem konkursu pod hasłem: "Czy o wiośnie wystarczy mówić?" Uczestnicy konkursu czerpali radość z efektów własnych działań twórczych.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 18 dzieci z 6 placówek oświatowych z terenu Gminy Rozprza.

Uczestnicy konkursu oceniani byli przez jury, w którym pracowali: Pani Izabela Kwaśniak - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy, Pani Angelika Zajda - Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola w Niechcicach oraz Pan Zbigniew Wilk - nauczyciel muzyki.

Jury dokonało oceny konkursowych umiejętności recytatorskich, wokalnych i plastycznych uczestników, biorąc pod uwagę walory artystyczne, wokalne, pomysłowość, zgodność pracy z tematem, estetykę, samodzielność oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie występy i prace plastyczne dzieci zachwyciły jurorów. Jury w głosowaniu przyznało 1, 2 i 3 miejsce w każdej z kategorii i jedno wyróżnienie. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM:

"Wiosenny wiersz"

I miejsce: ZOFIA ROLNIK – SP Milejów

II miejsce: NATALIA CZERKIES - SP Rozprza

III miejsce: MILENA KUMIDAJ - Przedszkole w Rozprzy

 

"Wiosenna piosenka"

I miejsce: PATRYCJA LEBIODA - Przedszkole w Niechcicach

II miejsce: ANTONINA HEBDA - SP Straszów

III miejsce: MATEUSZ LIPIŃSKI - SP Milejów

Wyróżnienie: MARCEL STANIKOWSKI - Przedszkole w Rozprzy

 

„Wiosna w moim ogrodzie”– praca plastyczna

I miejsce: HUBERT DZITKOWSKI - Przedszkole w Niechcicach

II miejsce: LENA ZIELIŃSKA - SP Rozprza

III miejsce: MARIA PSTROKOŃ - SP Straszów

Gratulujemy pomysłów oraz ciekawych form artystycznego wyrazu wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w naszym konkursie życząc dalszych sukcesów artystycznych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za współpracę i przygotowanie dzieci do udziału w konkursie. Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszym przedszkolu.

Prowadząca i opiekun konkursu: mgr Paulina Skrobek.