Tłumacz Migam

Turniej wiedzy pożarniczej

W niedzielę 27 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Milejowie odbył się turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym. Ma on na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.:

W I grupie wiekowej -  uczniowie  klas I – IV szkół podstawowych udział wzięło 16 uczestników. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Aleksander Krupa – OSP Niechcice
  2. Jakub Budzisz – OSP Milejowiec
  3. Nikola Nicińska – OSP Białocin

W II grupie wiekowej - uczniowie klas V – VIII udział wzięło 29 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Alicja Jachimowska – OSP Lubień
  2. Amelia Kropiś – OSP Niechcice
  3. Wiktor Skrobek – OSP Mierzyn

W III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych  udział wzięło 31 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Mateusz Leśniewski – OSP Lubień
  2. Maksymilian Kropiś – OSP Niechcice
  3. Adam Zdziarski – OSP Lubień

Zwycięscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Rozprza w postaci: toreb sportowych oraz piłek do siatkówki. Zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii reprezentować będą Gminę Rozprza na powiatach eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wręczenia nagród dokonał  zastępca wójta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, wiceprezes Gminnego Związku OSP w Rozprzy – radny Rady Gminy Rozprza Andrzej Matuszczyk, Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś, wiceprezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy Zbigniew Stańczak, skarbnik Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy Tomasz Pstrokoń oraz Andrzej Krasoń – członek zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Rozprzy. Organizatorzy Turnieju dziękują serdecznie dyrektorowi SP. w Milejowie Pani Iwonie Miszteli za okazaną pomoc oraz przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu oraz sponsorom: P. Jerzemu Wojtasikowi PUH „TRANSPED” z Milejowa, P. Andrzejowi Matuszczykowi – radnemu Rady Gminy Rozprza, Sklepowi „Groszek” z Milejowa.

Podziękowania składamy również wszystkim kierownikom i opiekunom za trud i pracę włożoną w przygotowanie młodzieży do turnieju.