Tłumacz Migam

Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Bagnie

W dniu 21 marca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Bagnie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Sołtysem sołectwa Bagno w wyborach uzupełniających na lata 2022-2024 została wybrana Pani Sandra Nowicka, która uzyskała 96,3 % głosów ważnych.                                              

W zebraniu uczestniczyło 27 osób, na 136 uprawnionych do głosowania, co stanowi 19,85 %.

W skład rady sołeckiej weszli:

  1. Broniszewska Katarzyna,
  2. Herman Marzena,
  3. Jeż Monika,
  4. Robakowska Agnieszka,
  5. Rzeźnik Jarosław.

Sołtysem sołectwa Bagno w latach 2019-2022 była Pani Marzena Herman.

Składamy wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz społeczności gminy Rozprza.

 

                      Wójt Gminy Rozprza

                      /-/ Janusz Jędrzejczyk

Wybory Sołectwo Bagno