Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy

13 marca 2022 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Rozprzy. Posiedzenie poprowadził Artur Cubała – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy. W posiedzeniu uczestniczył również bryg. Jan Mielczarek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim, który przedstawił informację w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP (tzw. dodatek do emerytury). Ponadto ustalono składy komisji problemowych Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, przedstawiono informację ze Zjazdu Delegatów Oddziału Powiatowego ZOSP RP, przyjęto plan pracy Zarządu na 2022 rok oraz omówiona została propozycja wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.