Tłumacz Migam

Nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza

Nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza


PDFAKT NADANIA STATUSU MIASTA.pdf (115,89KB)

PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.pdf (149,39KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 marca 2022 r. o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (292,95KB)

PDFUchwała Nr XXX_19_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (15,58MB)

PDFUchwała Nr XXX_18_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 r. w spr stwierdzenia wyników konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza w sprawie nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf (1,17MB)

PDFProtokół podsumowujący konsultacje w sprawie nadania miejscowości Rozprza ststusu miasta.pdf (942,56KB)

PDFANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (172,58KB)

DOCXANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.docx (19,41KB)

PDFKlauzula obowiązku informacyjnego.pdf (105,46KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (292,77KB)

PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza dotyczących nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf (190,58KB)

PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (373,94KB)

PDFUlotka.pdf (3,67MB)

PDFUchwała Nr XXIX_5_2022 Rady Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (801,34KB)

PDFUchwała Nr XXIX_4_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf (142,01KB)