Nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza

Nadanie praw miejskich miejscowości Rozprza


PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza z dnia 30 marca 2022 r. o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFUchwała Nr XXX_19_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFUchwała Nr XXX_18_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 29 marca 2022 r. w spr stwierdzenia wyników konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza w sprawie nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf

PDFProtokół podsumowujący konsultacje w sprawie nadania miejscowości Rozprza ststusu miasta.pdf

PDFANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

DOCXANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.docx

PDFKlauzula obowiązku informacyjnego.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Rozprza o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFZarządzenie Nr 14_2022 Wójta Gminy Rozprza w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społ. z mieszkańcami gm Rozprza dotyczących nadania m. Rozprza statusu miasta.pdf

PDFZarządzenie Nr 7_2022 Wójta Gminy Rozprza z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku o nadanie miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFUlotka.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_5_2022 Rady Gminy Rozprza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rozprza w sprawie nadania miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf

PDFUchwała Nr XXIX_4_2022 Rady Gminy Rozprza z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Rozprza statusu miasta.pdf