Tłumacz Migam

Przypominamy o zasadach segregacji odpadów komunalnych

Zasady segregacji odpadów

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy pozostałe odpady komunalne po oddzieleniu frakcji zbieranych selektywnie, np.:

 • zabrudzony tłuszczem papier i folię (np. po maśle, margarynie, twarogu itp.);

 • opakowania po aerozolach;

 • odpady higieniczne (np. pieluchy);

 • worki od odkurzacza;

 • butelki po olejach spożywczych;

 • potłuczone szkło stołowe, porcelana, ceramika; znicze, świeczki;

Do pojemnika na odpady zmieszane  nie wrzucamy:

 • papieru;

 • szkła;

 • metali i tworzyw sztucznych;

 • odpadów BIO;

 • popiołu;

 • leków;

 • odpadów niebezpiecznych.


Do niebieskiego worka z napisem ,,PAPIER’’ wrzucamy:

- papier;

- tekturę;

- odpady opakowaniowe z papieru;

- odpady opakowaniowe z tektury.

Np.:

 • gazety i czasopisma;

 • opakowania z papieru, karton, tekturę;

 • książki i zeszyty;

 • papier pakowy;

 • torebki i worki papierowe.

Do niebieskiego worka z napisem ,,PAPIER’’ nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;

 • kartonów po mleku i napojach;

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

 • tapet;

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;

 • ubrań.


Do zielonego worka z napisem ,,SZKŁO” wrzucamy:

- szkło (białe i kolorowe);

- odpady opakowaniowe ze szkła.

Np.:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych);

 • Szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Do zielonego worka z napisem ,,SZKŁO” nie wrzucamy:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;

 • Szkła okularowego;

 • Szkła żaroodpornego;

 • Zniczy z zawartością wosku;

 • Żarówek, świetlówek i reflektorów;

 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;

 • Luster, szyb okiennych i zbrojonych;

 • Monitorów i lamp telewizyjnych;

 • Termometrów i strzykawek.


Do żółtego worka z napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucamy:

- metale;

- tworzywa sztuczne;

- odpady opakowaniowe z metali;

- odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych;

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Np.:

 •  odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych;

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.;

 • plastikowe torby, worki, reklamówki;

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach;

 • puszki po konserwach;

 • folię aluminiową;

 • metale kolorowe;

 • nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików.

Do żółtego worka z napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością;

 • plastikowych zabawek;

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;

 • opakowań po olejach silnikowych;

 • części samochodowych;

 • zużytych baterii i akumulatorów;

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach;

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;

 • pampersów;

 • styropianu budowlanego;

 • jedzenia;

 • papy.


Do brązowego worka z napisem ,,BIO” wrzucamy:

- odpady ulegające biodegradacji.

Np.:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);

 • gałęzie drzew i krzewów;

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;

 • trociny i korę drzew;

 • niezaimpregnowane drewno;

 • resztki jedzenia.

Do brązowego worka z napisem ,,BIO” nie wrzucamy:

 • kości zwierząt;

 • oleju jadalnego;

 • odchodów zwierząt;

 • popiołu z węgla kamiennego;

 • leków;

 • drewna impregnowanego;

 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF;

 • ziemi i kamieni;

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


Do grafitowego worka z napisem ,,POPIÓŁ” wrzucamy:

 •  powstały w wyniku spalania popiół.

Popiół będzie odbierany 3 razy w roku w miesiącach: styczeń, kwiecień i listopad,

w tym samym dniu co odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych.


Przeterminowane leki można przekazać do apteki w Rozprzy przy ul. Rynek Piastowski 15 i do PSZOK-u w Rozprzy ul. Sportowa 7


Zużyty: sprzęt elektryczny i elektroniczny,  baterie i akumulatory, chemikalia oraz meble można bezpłatnie przekazać do PSZOK-u w Rozprzy ul. Sportowa 7 w każdy roboczy poniedziałek od 7.30-19.00

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów

PDFZasady segregacji odpadów.pdf (1 021,31KB)