Tłumacz Migam

Szkolenia dla małych i średnich gospodarstw województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom producentów trzody chlewnej Stowarzyszenie Innowatorów Wsi przygotowało krótkie szkolenie w wersji on-line dotyczące zasad bioasekuracji, a tym samym zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF. Każdy rolnik, który przejdzie szkolenie i spełni kryteria udziału otrzyma bezpłatny pakiet bioasekuracyjny.

Szkolenie ASF plakat informacyjny

Szkolenie ASF plakat informacyjny