Projekt "Kierunek SAMOZATRUDNIENIE".

Kierunek Samozatrudnienie - plakat informacyjny