Tłumacz Migam

"Bezpieczny uczestnik drogi"

W związku z przeprowadzoną w dniu 12 lutego b. r. na terenie miejscowości Rozprza i Niechcice akcją „Bezpieczny uczestnik drogi” składamy serdeczne podziękowanie policjantom Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalski, Posterunku Policji w Rozprzy oraz druhnom i druhom MDP i OSP w Rozprzy.

Wszelkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych poruszających się po zmierzchu są bardzo potrzebne i wręcz konieczne, a ponadto wpisują się one w realizację elementów naszej strategii Gminy, którą Rada Gminy przyjęła w ubiegłym roku.

„Cieszy fakt, że w akcję edukacyjną zaangażowali się sponsorzy, w gronie których znalazł się Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, a także radni – Pan Paweł Kowalczyk (Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego) oraz Pani Jolanta Krupa (Radna Rady Gminy Rozprza). Do akcji włączyły się również lokalne firmy i osoby prywatne. Liczę, że w przyszłości uda nam się wspólnie zorganizować kolejne takie akcje” – podkreślił Wójt Gminy Janusz Jędrzejczyk.

Bezpieczna gmina Rozprza - zdjęcie kamizelki