Tłumacz Migam

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do 28 lutego 2022 r. trwa II edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Aby wziąć udział w Konkursie należy  wypełnić kartę zgłoszeniową oraz przygotować krótki materiał wideo na temat działalności Koła. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz rzeczowe, w tym korale od Małżonki Prezydenta RP. Szczegół dostępne są na stronie.

Konkurs dla KGW o nagrodę Małżonki Prezydenta RP