Tłumacz Migam

Nowoczesny sprzęt dla szkół z terenu gminy Rozprza w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

Gmina Rozprza pozyskała 399 700,00 zł z rządowego programu na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. „Laboratoria Przyszłości” to Program skierowany do szkół podstawowych, a jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

„Wierzę, że zakup tak nowoczesnego sprzętu dla Szkół ułatwi przede wszystkim naukę uczniom, a ponadto pozwoli najmłodszym na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Z projektu „Laboratoria Przyszłości” skorzystają uczniowie ze Szkół Podstawowych w Rozprzy, Niechcicach, Straszowie, Milejowie, Mierzynie i Nowej Wsi" - podkreśla wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.

Gmina Rozprza pozyskała 399 700,00 zł z rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Plakat