Tłumacz Migam

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy

ZGKG w Rozprzy prosi mieszkańców Gminy Rozprza o prawidłową segregację odpadów (PET, papier, szkło). Do worków wrzucany odpady wg ulotki Gminy Rozprza. W przypadku niestosowania się do zasad segregacji odpady nie będą odbierane. ZGKG przypomina również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozprza uchwalonym przez Radę Gminy, odpady segregowane należy wystawiać w workach o odpowiednich kolorach.

Zasady segregacji odpadów

Zasady segregacji odpadów