Konsultacje społeczne w gminie Rozprza

Wszystkie osoby zainteresowane uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek zapraszamy w dniach 27-30.12.2021 r. do punktów konsultacyjnych w Domu Ludowym we Wronikowie oraz sali zebrań w Truszczanku. Szczegóły na plakacie poniżej.

PDFUCHWAŁA Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFRYSUNEK Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Truszczanek.pdf

PDFUCHWAŁA Rozprza - Wroników.pdf

PDFRYSUNEK Rozprza - Wroników.pdf

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Wroników.pdf
 

Konsultacje społeczne - plakat informacyjny