Tłumacz Migam

Konsultacje społeczne w gminie Rozprza

Wszystkie osoby zainteresowane uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza dla części obrębu Wroników oraz Truszczanek zapraszamy w dniach 27-30.12.2021 r. do punktów konsultacyjnych w Domu Ludowym we Wronikowie oraz sali zebrań w Truszczanku. Szczegóły na plakacie poniżej.

PDFUCHWAŁA Rozprza - Truszczanek.pdf (112,33KB)

PDFRYSUNEK Rozprza - Truszczanek.pdf (7,21MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Truszczanek.pdf (439,83KB)

PDFUCHWAŁA Rozprza - Wroników.pdf (115,56KB)

PDFRYSUNEK Rozprza - Wroników.pdf (3,82MB)

PDFPROGNOZA ŚRODOWISKOWA Rozprza - Wroników.pdf (454,66KB)
 

Konsultacje społeczne - plakat informacyjny