Tłumacz Migam

Prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza zakończone.

Zakończyły się prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Rozprza.

Instalacje powstały na budynkach:

Szkoły Podstawowej w Rozprzy budynek A- moc instalacji 29,92 kW,

Szkoła Podstawowa w Rozprzy budynek B- 39,78 kW,

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach - 35,70 kW,

Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy -14,96 kW.,

Urzędzie Gminy w Rozprzy- 33,32 kW,

Przedszkolu w Rozprzy - 47,6 kW.

Na ten cel Gmina Rozprza otrzymała z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi , dotacje w wysokości 723 240,00 zł.Całkowita wartość zadania to 939 930,19 zł.