Tłumacz Migam

Spotkanie wójta z sołtysami

8 grudnia 2021 r. w domu ludowym w Ignacowie odbyło się spotkanie Wójta Janusza Jędrzejczyka z sołtysami z terenu gminy Rozprza. W spotkaniu uczestniczył także zastępca wójta Artur Cubała, skarbnik Gminy Bogdan Górecki i Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Julian Misztela.

W pierwszej kolejności Wójt Janusz Jędrzejczyk przedstawił nowo wybraną sołtys sołectwa Bryszki  - panią Beatę Wewiura i wręczył jej zaświadczenie o wyborze na lata 2021-2024.

W następnej kolejności Zastępca Wójta Artur Cubała omówił kalkulację wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty ponoszone w ramach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy ul. Sportowej 7 w Rozprzy). Szczegóły w załączonych zestawieniach. Zastępca wójta dodał, że w 2022 r. stawka opłaty za odbiór odpadów pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 23,50 zł, a dla osób którzy we własnym zakresie zagospodarowują odpady BIO stawka za odbiór odpadów wynosi 18,50 zł.

W dalszej części spotkania skarbnik Gminy Bogdan Górecki poinformował o nowych stawkach podatku od nieruchomości, które od 2022 r. wzrosną średnio o 7 % w porównaniu do roku bieżącego. Poinformował także o wysokości stawek podatków rolnego i leśnego na 2022 r. Szczegółowe stawki podatków zostały przedstawione w załącznikach do niniejszej informacji. 

Podczas spotkania wójt mówił także m.in. o projekcie budżetu Gminy Rozprza na rok 2022, środkach zewnętrznych otrzymanych na realizację części inwestycji na terenie gminy Rozprza oraz o trwających pracach nad przygotowaniem wykazu dróg planowanych do realizacji w ramach podjętej uchwały w sprawie realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Rozprza.

Na zakończenie Wójt zaprosił wszystkich na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10 grudnia br. w godzinach 10.00-17.00 w Rynku w Rozprzy. Organizatorami Jarmarku jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy, Stowarzyszenie Euroaktywni i Gmina Rozprza. Dla najmłodszych uczestników jarmarku słodkie upominki zakupili także radni Gminy Rozprza.

PDFUchwała Nr XXVII_58_2021 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (308,43KB)

PDFPoniesione koszty w ramach PSZOK.pdf (170,33KB)

PDFInformacja w sprawie wysokości stawek podatków rolnego i leśnego na 2022 r..pdf (243,49KB)

PDFKalkulacja wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (184,43KB)