Tłumacz Migam

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2022 roku podpisana

Dziś, 30 listopada 2021 r. wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk podpisał w siedzibie Urzędu Gminy w Rozprzy umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o., która w 2022 roku będzie świadczyć na terenie naszej Gminy usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Oferta przedstawiona przez w/w firmę przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ponadto jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w przyszłym 2022 roku stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Rozprza pozostaną na tym samym poziomie co w roku obecnym i wynosić będą odpowiednio:

– 23,50 zł od osoby (brak kompostownika),

– 18,50 zł od osoby (kompostownik na posesji).